پانزدهمین نمایش علمی شب فیزیک برگزار شد.

پانزدهمین نمایش علمی شب فیزیک روز چهارشنبه ۱۰ آبان در محل مجموعه علمی تفریحی پارک فن‌آموز برگزار شد. این برنامه حاوی نمایش‌های علمی زیر بود:

۱ تکرار نمایش‌های علمی شب فیزیک چهاردهم (شامل سرگرمی‌های مغناطیس و ساخت بلندگوی دست‌ساز در کمتر از یک ساعت)

۲ نمایش آونگ آشوبناک:

این آونگ مثالی آزمایشگاهی برای بیان نظریه آشوب‌ها (Chaos نظریه) هست که حاوی دو آونگ متصل به همدیگر است که حرکت نوسانی آن‌ها بسته به شرایط اولیه تغییر خواهد نمود و تغییرات اندک در وضعیت اولیه آونگ‌ها ممکن است منجر به تفاوت زیاد در نحوه حرکت آونگ شود.

Double-compound-pendulum2

۳ بازدید و تفریح در پارک فن‌آموز: مهمانان برنامه شب فیزیک با استفاده از سرگرمی‌های علمی مجموعه علمی – تفریحی پارک فن‌آموز، پدیده‌های علمی و فناوری دیگر را تجربه نمودند.