شانزدهمین نمایش علمی شب فیزیک فن‌آموز برگزار شد

شانزدهمین نمایش علمی شب فیزیک فن‌آموز، روز پنجشنبه ۲۵ آبان در محل برج میلاد برگزار شد.

در این برنامه، ضمن بیان مختصری از تاریخچه ارتباطات تلویزیونی، با انجام آزمایش‌هایی که به این منظور طراحی‌شده بودند نمونه‌هایی از نحوه انتقال تصویر تلویزیونی از فرستنده به گیرنده و سیر تکاملی آن نمایش داده شدند.