سیزدهمین برنامه شب فیزیک فن‌آموز برگزار شد

سیزدهمین برنامه شب فیزیک فن‌آموز، چهارشنبه ۱۲ مهرماه در محل «پارک فن‌آموز» برگزار شد.  خانواده‌ها، دانشجویان و دانش‌آموزان رده‌های سنّی مختلف مهمانان این برنامه بودند.

این نمایش علمی شامل دو برنامه بود:

۱ معلّق نگاه‌داشتن اجسام تحت تأثیر نیروی مغناطیسی.

۲ به دست آوردن عدد پی (∏) با مشارکت مهمانان، بر اساس کاربرد عدد پی (∏) در هندسه  و استفاده از اعداد تصادفی

شب فیزیک فن آموز

آزمایش اجسام معلّق در میدان مغناطیسی،  از قانون عدسی پیروی می‌کند. یک آهنربای الکتریکی در بالا قرار دارد که جسم در میدان مغناطیسی آن قرار داده می‌شود.  با نزدیک شدن جسم به آهنربا نیروی مغناطیسی به‌صورت دافعه ظاهر می‌شود و با دور شدن جسم، نیروی مغناطیسی به‌صورت جاذبه ظاهر می‌شود و درنتیجه جسم در حالتی معلق بین سقوط به زمین و ربایش آهنربا، معلّق می‌ماند.

شب فیزیک فن آموز

با استفاده از خواص هندسی عدد پی  (∏)، آزمایشی با استفاده از اعداد تصادفی و با مشارکت مهمانان شب فیزیک اجرا شد که در هر دور از آزمایش به‌تدریج به عدد مذکور نزدیک‌تر گردید.

  در ادامه شب فیزیک، مهمانان گرامی ضمن پذیرایی از تجهیزات و سرگرمی‌های علمی و آموزنده پارک علمی تفریحی فن‌آموز بازدید نمودند.