شب فیزیک ۲۲ برگزار شد

بیست و دومین نمایش علمی شب فیزیک این بار در مرکز همایش‌های برج میلاد و به مناسبت هفته ترویج علم برگزار شد. با توجه به استقبال و اظهار محبت مهمانان نسبت به محتوای علمی برنامه، مدیران اجرایی برج میلاد پیشنهاد دادند  طی یک تفاهم همکاری امکان برگزاری شب‌های فیزیک آینده در برج میلاد فراهم شود.

آزمایش‌های شب فیزیک ۲۲:
* فواره معلّق استروبوسکوپی
* تشدید فرکانس
* ساخت یک بلندگوی دست‌ساز