نوزدهمین نمایش علمی شب فیزیک فن آموز برگزار شد

محتوای این برنامه شامل تکرار آزمایش‌های برنامه شب فیزیک هجدهم و بازدید مهمانان از پارک فن آموز بود.

۱-آزمایش اول: معرفی روشی برای دریافت صداهای درون یک ساختمان، با استفاده از  پرتوهای لیزر.

در این روش  نور لیزر را از  دور به شیشه پنجره یک ساختمان ارسال می‌کنند. امواج صوتی ناشی از صحبت کردن ارتعاشات کوچکی روی شیشه‌ پنجره به وجود می آیند که این ارتعاشات در پرتو لیزر منعکسه از پنجره آشکارسازی شده و پس از تقویت، امواج صوتی موجود در یک اتاق از راه دور قابل شنیدن خواهند بود.

این آزمایش اساس یکی از روش های استراق سمع از راه دور جاسوسان است. دانستن این مطالب علمی برای هشیاری و مقابله با جاسوسی مفید است.

۲- آزمایش‌ دوم: سرگرمی‌های علمی و مفرّح با استفاده از محصولی جدید از فن آموز به نام ” صداپرداز “

با استفاده از ” صداپرداز” صدای حاضرین تغییر داده شده و مجدداً پخش می‌شد که نتایج شادی آفرین و مهیج به وجود می آورد. در آزمایش وارونه سازی امواج صوتی،  از دانش آموزان حاضر  خواسته شد نام خود را به صورت وارونه ادا کنند و دستگاه “صداپرداز” مجدداً با سروته کردن آن صدایی نزدیک به نام اصلی را بازسازی می نمود.