سایر آزمایش‌های قسمت ششم چیستا

ایجاد خلأ نسبی بالای نی در ظرف حاوی مایع

در این آزمایش مقداری مایع رنگی درون بطری ریخته شده و یک عدد نی درون این مایع قرار داده‌شده به‌طوری‌که قسمت انتهایی نی از ظرف بیرون باشد.

fanamouz-chista-06--7-1
سپس یک جریان شدید هوابر روی قسمت عمودی نی برقرار می‌شود.

fanamouz-chista-06--7-2هنگامی‌که هوا با سرعت از روی قسمت عمودی نی می‌گذرد، فشار هوای داخل آن کاهش می‌یابد. لذا فشار جو بیشتر از فشار داخل نی است.

fanamouz-chistaa06-7-3همان‌طور که در تصویر دیده می‌شود، مایع ‌براثر فشار جَو که بر سطح مایع درون بطری وارد می¬شود، از قسمت عمودی نی بالا می‌آید؛ و در هوا به‌صورت پودری پراکنده می‌شود.

fanamouz-chista-06--7-4