سایر آزمایش‌های قسمت ششم چیستا

مکش مایع به سمت بالا درون ظرف شیشه‌ای

در ابتدا همان‌طور که در تصویر دیده می‌شود مقداری آب در داخل یک ظرف شیشه‌ریخته شده و بر روی شعله حرارت داده می‌شود.

fanamouz-chista-06--5-1هنگامی‌که آب در ظرف شیشه‌ای می‌جوشد. بخار هوا جایگزین هوای درون ظرف می‌شود و هوا از لوله شیشه‌ای تعبیه‌شده بر روی سر ظرف شیشه‌ای خارج می‌شود.

fanamouz-chista-06--5-2

هنگامی‌که آب جوش به بخار تبدیل می‌شود ظرف شیشه‌ای را برمی‌داریم و آن را به‌طوری‌که لوله شیشه‌ای درون ظرف پر از ماده رنگی باشد، وارونه می‌کنیم.

fanamouz-chista-06--5-3برای سرعت بخشیدن به انجام آزمایش ظرف شیشه‌ای را با پاشیدن آب، سرد می‌کنیم.

fanamouz-chista-06--5-4هنگامی‌که بخار شروع به سرد شدن و متراکم شدن می‌کند فشار در ظرف شیشه‌ای کاهش می‌یابد و کمتر از فشار هوای نرمال اتاق می‌شود. درنتیجه فشار هوای اتاق، مایع رنگی را به درون ظرف شیشه‌ای می‌راند.

fanamouz-chista-06--5-5

fanamouz-chista-06--5-6

fanamouz-chista-06--5-7