سایر آزمایش‌های قسمت ششم چیستا

مکش تخم‌مرغ داخل ارلن

در این آزمایش نشان داده می‌شود که می‌توان بدون دخالت دست تخم‌مرغ پخته‌شده و پوست‌کنده را داخل ارلن انداخت. قبل از شروع آزمایش باید دقت شود که دهانه ارلن کمی کوچک‌تر از قطر تخم‌مرغ باشد.

fanamouz-chistaa06-3-1

در ابتدا یک‌تکه کاغذ را آتش می‌زنند و آن را داخل ارلنی که می‌خواهند تخم‌مرغ را داخل آن بیندازند قرار می‌دهند.

fanamouz-chista-06--3-2

fanamouz-chista-06--3-3
سپس تخم‌مرغ را بر روی دهانه ارلن قرار می‌دهند.

fanamouz-chista-06--3-4
کاغذ نیمه افروخته‌ی داخل ارلن هوای درون ارلن را گرم می‌کند و باعث انبساط آن می‌شود، درنتیجه هوای گرم با فشار از ارلن بیرون می‌رود (به همین دلیل نباید تخم‌مرغ را به دهانه ارلن فشار داد چون هوا نمی‌تواند بیرون برود.) چیزی نمی‌گذرد که کاغذ نیمه افروخته داخل ارلن می‌سوزد و خاموش می‌شود و هوای درون بطری دوباره سرد می‌شود و منقبض می‌شود؛ و هوای داخل ارلن را کم فشار‌تر از هوای بیرون آن می‌کند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد فشار هوای بیرون، تخم‌مرغ را به داخل ارلن می‌راند.

fanamouz-chista-06--3-5

fanamouz-chistaa06-3-6