سایر آزمایش‌های قسمت ششم چیستا

نزدیک کردن دو بادکنک آویزان به سمت هم با استفاده از فشار هوا

همان‌طور که در تصویر دیده می‌شود دو عدد بادکنک با جرم‌های تقریباً یکسان بافاصله حدود چند سانتی‌متر از سقف آویزان شده‌اند.

fanamouz-chista 06 -2-1 (4)
وقتی بین دو بادکنک جریان شدید هوا (مانند فوت کردن) ایجاد کنیم

fanamouz-chista 06 -2-1 (5)
دو بادکنک به هم نزدیک می‌شوند

fanamouz-chista 06 -2-1 (6)
در این حالت مولکول‌های هوا بین آن‌ها سریع‌تر حرکت می‌کنند و درنتیجه طبق اصل برنولی فشار هوای بین آن دو کم می‌شود. لذا فشار هوای اطراف بادکنک‌ها به آن‌ها فشار وارد می‌کند و بادکنک‌ها به سمت هم کشیده می‌شوند. به‌بیان‌دیگر فشار وارد بر بادکنک‌ها از طرف هوایی که بین دو بادکنک می‌گذرد کمتر از فشار هوای محیط است.

fanamouz-chista 06 -2-1 (7)