سایر آزمایش‌های قسمت ششم چیستا

باد کردن کیسه‌های بادکنکی با استفاده از فشار هوا

برای انجام این آزمایش از کیسه‌های بادکنکی بزرگی که در تصویر دیده می‌شود، استفاده‌شده است. البته با بریدن طولی از پلاستیک رولی و گره زدن انتهای آن نیز این آزمایش امکان‌پذیر است.

fanamouz-chista 06 1-1 (3)

در ابتدا از دانش آموزان خواسته می‌شود تا کیسه‌های بادکنکی را باد کنند. بعضی از دانش آموزان با کیسه‌های بادکنکی درست مثل یک بادکنک کوچک رفتار می‌کنند وسعی می‌کنند تا با نزدیک کردن کیسه‌ها به دهان خود آن‌ها را باد کنند؛ اما برای باد کردن آن‌ها با شکست روبه‌رو می‌شوند.

fanamouz-chista 06 1-1 (4)

برای باد کردن کیسه‌های بادکنکی باید سرکیسه بادکنکی مقداری از دهان دور باشد و دهانه کیسه حتی‌الامکان باز باشد، سپس با یک‌نفس محکم به درون کیسه دمیده شود.

fanamouz-chista 06 1-1 (5)

fanamouz-chista 06 1-1 (3)

به‌محض ورود موجی از هوا به داخل کیسه باید سریعاً سرکیسه با دست محکم گرفته و کیپ شود. به‌این‌ترتیب کیسه بادکنکی باد می‌شود.

fanamouz-chista 06 1-1 (2)
هنگامی‌که کیسه بافاصله اندکی از صورت نگه‌داشته می‌شود و سپس در داخل آن دمیده می‌شود؛ در این هنگام است که هوا سریعاً وارد کیسه شده و آن را باد می‌کند. این آزمایش نمایش جذابی از اصل برنولی است. دانیل برنولی بیان کرد که اگر در بخشی از هوا سرعت افزایش یابد فشار در آن ناحیه کاهش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر هنگامی‌که فرد به داخل کیسه بادکنکی می‌دمد به علت سرعت زیاد فوت فرد، فشار هوا کاهش می‌یابد و درنتیجه هوا از اطراف کیسه بادکنکی به داخل کیسه کشیده می‌شود؛ بنابراین فشار هوای بالاتری که نواحی فشار پایین را احاطه کرده است، وارد نواحی فشار پایین‌تر می‌شود که در این مورد وارد کیسه می‌شود.