روشن کردن کبریت با بخارآب

هدف از انجام این آزمایش روشن کردن کبریت با استفاده از بخارآب با دمای بسیار بالاست. در ابتدا آب درون ارلنی بر روی شعله در حال جوشیدن است. بخارآب در حال جوشیدن از طریق لوله مسی تعبیه‌شده بر سر ارلن خارج می‌شود.

chista-07-5-1
حال لوله مسی که مسیر عبور بخارآب می‌باشد را گرم می‌کنند.

chista-07-5-2
دمای آب در حال جوشیدن ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد است و این دما با افزایش شعله اجاق برای آب تغییر نمی‌کند؛ اما هنگامی‌که مسیر عبور بخارآب را گرم می‌کنیم بخارآب به دمای بسیار بیشتری خواهد رسید. تا حدی که حتی شرایط برای احتراق چوب‌کبریت فراهم می‌شود.

chista-07-5-3