انفجار هندوانه

برای انجام این آزمایش، قبل از شروع برنامه داخل هندوانه را خالی کرده‌اند و مقداری از مواد مختلف قابل اشتعال و قابل‌انفجار را داخل آن قرار داده‌اند. در مورد اسامی این مواد و نحوه ترکیب آن‌ها و انجام این آزمایش از معلم علوم یا شیمی خود کمک بگیرید.

fanamouz-chista-07--1-1
سپس ترکیبی از مواد قابل‌انفجار و احتراق را دخل هندوانه خالی‌شده قرار می‌دهند و محفظه‌ای را برای داخل کردن فندک به درون هندوانه و آتش زدن مواد باقی می‌گذارند. همان‌طور که در برنامه تلویزیونی مشاهده می‌شود؛ بلافاصله بعد از روشن کردن فندک مواد داخل هندوانه منفجر می‌شوند.
هشدار:
انجام این‌گونه آزمایش‌ها به‌هیچ‌وجه در منزل توصیه نمی‌شود.
انجام این‌گونه آزمایش‌ها در مدرسه نیز باید با نظارت معلم‌ها همراه باشد.