اولین برنامه «شب فیزیک» برگزار شد

اولین برنامه شاد و علمی «شب فیزیک» سراج در محل بوستان فن‌آموز تهران و در شامگاه چهارشنبه ۱۴ دی‌ماه برگزار شد.

نزدیک به ۱۸۰ نفر از دوستان و علاقه‌مندان و معلمان و تعدادی از اساتید و برخی همراه با اعضای خانواده، با حضور خود به این برنامه رونق و اعتبار بخشیدند.