باد کردن بادکنک به سمت درون بطری

یک عدد بادکنک درون بطری قرار داده می‌شود، به‌طوری‌که دهانه بادکنک دور دهانه بطری کشیده شده باشد.

fanamouz_chistaa04-5-1

در این آزمایش دانش‌آموز برای باد کردن بادکنک به سمت درون بطری تلاش می‌کند.

fanamouz_chistaa04-5-2

در این حالت به علت وجود فشار هوای درون بطری که از قبل درون بطری بوده است، بادکنک به سمت درون بطری باد نمی‌شود. با باد کردن بادکنک درون بطری فشار هوای درون بطری بالا می‌رود. دقیقاً این کار مثل حالتی که بدون وجود بادکنک اقدام به باد کردن بطری از طریق دمیدن هوا داخل آن می‌کنیم. مطمئناً این کار امکان‌پذیر نخواهد بود و بطری باد نخواهد شد.

fanamouz_chistaa04-5-3
حال روزنه کوچکی در انتهای بطری ایجاد می‌شود و با این کار یک مسیر خروجی برای مولکول‌های هوا ایجادشده است.

fanamouz_chistaa04-5-4

بعد از ایجاد روزنه در انتهای بطری برای باد کردن بادکنک به سمت درون بطری اقدام می‌شود. بعدازاین دیده خواهد شد که فشار هوایی که از طریق دهانه بطری وارد بادکنک می‌شود بر فشار هوای درون بطری غلبه کرده و لذا هوای درون بطری نیز از طریق روزنه‌ای که در انتهای بطری ایجادشده است خارج می‌شود.

fanamouz_chistaa04-5-5

fanamouz_chistaa04-5-6
حال اگر بعد از باد کردن بادکنک به سمت درون بطری با دست روزنه ایجادشده در انتهای بطری را مسدود کنیم به‌طوری‌که هوا اجازه ورود به بادکنک از این روزنه را پیدا نکند، لذا مشاهده خواهد شد که بادکنک در حالت باد شده درون بطری باقی خواهد ماند.

fanamouz_chistaa04-5-7

فیلم آزمایش را در ویدئو زیر مشاهده کنید.

برای دانلود فیلم‌، بر روی آن کلیک راست کنید و از منویی که نمایش داده می‌شود گزینه‌ی “Save video As”را انتخاب کنید.