فشار هوا بر سطح مایعات

در این آزمایش یک برگ کاغذ روی یک لیوان پر از آب قرار داده می‌شود و سپس لیوان آب را واژگون می‌کنند و همان‌طور که در تصویر دیده می‌شود، فشار هوای بیرون، می‌تواند آب داخل لیوان را نگه دارد.

fanamouz_chistaa01-5-1

بدیهی است اگر کاغذ را از زیر لیوان برداریم آب خواهد ریخت!

fanamouz_chistaa01-5-2
اما همان‌طور که در آزمایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برنامه چیستا ملاحظه کردید اگرچه کاغذ از زیر لیوان برداشته شد، اما آب همچنان داخل لیوان باقی ماند و روی زمین نریخت!!

fanamouz_chistaa01-5-3

در این برنامه تلویزیونی، روی لیوان یک توری نازک قرار داده‌شده بود، برای همین به‌راحتی داخل لیوان آب ریخته می‌شد اما پس از برگرداندن لیوان و برداشتن کاغذ از زیر لیوان، نیروی چسبندگی مولکول‌های آب با توری به‌اندازه کافی قوی بود تا به کمک نیروی حاصل از فشار هوا بتواند مانع بیرون ریختن آب شود.

fanamouz_chistaa01-5-4 fanamouz_chistaa01-5-5

در اینجا چسبندگی مولکول‌های آب با توری به نیروی حاصل از فشار هوا کمک می‌کند و هردو مانع بیرون ریخته شدن آب می‌شوند.

fanamouz_chistaa01-5-6

فیلم آزمایش را در ویدئو زیر مشاهده کنید.