باشگاه «فن‌آموز» در حال راه‌اندازی

شرکت فن‌آموز جهت ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با مشتریان فعالیت‌های مختلفی از جمله:

    • برگزاری مسابقات
    • برگزاری مجالس نمایش‌های علمی
    • ارتباط با مشتریان
    • تنوع بخشی به خدمات علمی و آموزشی به خریداران کالاهای فن‌آموز اعم از مدارس و اشخاص و … در نظر گرفته است.

از فعالیت‌های باشگاه فن‌آموز مسابقات و شوهای علمی از آذر ماه ۹۳ آغاز شده و در حال انجام است.

همچنین کارگاه های علمی و عملی و سایر فعالیت‌های باشگاه متعاقبا فعال و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مسابقات